Arrangementer

Fagerlifolket, slektstreff 2.-4. juli 2010

Slektstre fagerlifolket

 

Konkurranser.
Juni    Juli 

 

Slektstreff Fagerlislekta 2007

 

Fjellfroskfestivalen
Et par stykker har etterlyst "Fjellfroskfestivalen" og ønsker at den skal gjenoppstå. Hva er så denne "Fjellfroskfestivalen"? Jo det er en lekedag som vi hadde i 10 år, fra 1996 tom 2005. Hvis du vil vite mer kan du lese litt om  arrangementet  her.