Fiske og utmarkslag

Fjellfroskvatn Fiske- og utmarkslag ble grunnlagt i 1993 etter oppfordring fra miljøvernleder i Balsfjord kommune som ønsket at hele Balsfjord var dekket med utmarkslag. Laget er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor området i tilknytning til vatnet. Nermere avgrensing er innenfor Andorvatnet i nord, Skaret i øst, kommunegrense i sør, kommunegrense i vest og videre langs grensene mot Takvatn Utmarkslag.

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere for i felleskap å forvalte utmarks-ressursene og i sitt arbeid sørge for:
    - en langsiktig ressursforvalning
    - å tilgodese medlemmenes interesser i utmark
    - å tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser 
    - forvalte innlandsfiske og fiskemuligheter
    - forvalte fauna og jaktmulighetene

Medlemskap kan tegnes av landbrukseiendommer og eiere av boligtomter innenfor området. Innmeldingsavgiften er kr 100,-.
Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner (Hytteeiere  og andre med tilknytning til området). Medlemskapet koster kr 100,- pr år, eller kr 200,- for tre år.
Støttemedlemmer kan møte på års- og medlemsmøter, og har uttalelsesrett men ikke stemmerett. Støttemedlemmer kan velges inn i arbeidsutvalg.
De som ønsker å være støttemedlem kan betale kontigent inn til Bankkontornr 47152704980.

Kjøp Fiskekort

Fiskeregler for Fjellfroskvatet

Det er fin fisk i vatnet. Både ørret og røa.