Historier og tekster

Jeg hadde både mor og mamma av Bodil Pedersen

Fly av sted av Bodil Pedersen

Kjærlighetshistorie av Hans-Erik Myrseth

Fisketur av Arvid Kristiansen

Froskungene

Tjerebrenning av Sverre Stenvold
Minner av Are Hellebust