Varden

Varden     Likjevarden

 Varden på Reingjerdslia er ofte besøkt om sommeren.

Varden på Reingjerdslia 

Ruben-Leander

Laughing

17. mai 2008. På dagen 25 år siden første felles tur hit.