Andorli ble ryddet ca 1840 av Ole Olsen som var gift med en datter av Svend Hansen fra Svendborg.
Han står som bruker til 1855. Så kom Peder Bersvendsen og deretter hans sønn Ingebrigt Pedersen.

fra Balsfjord bygdebok.

1865
Per Bersvendsen og kona Kjersti Engebrigsdatter, begge fra Tynset bor på Andorli. De hadde begge et tidligere ekteskap bak seg da de giftet seg i 1855. De fikk ingen barn sammen. Per’s sønn, Embret, fra fra første ekteskap og Ingri, Kjersti’s datter fra første ekteskap giftet seg i 1866.

fra Baldsfjorden og Malangens historie 1830-1920.

Bjørkli
43/149. Utgått fra Andorli 43/20. Bureising registrert 12.10.1939. Markus Johnsen/Ugift. Det ble oppdyrket noen dekar jord, og husene ble påbegynt. Det ble ikke noen utvikling av bureisningen, og Markus overtok senere Andorli 43/20. Fjøset er nå relativt intakt.

fra Bureisning i Balsfjord og malangen.

Bilde fra Andorli sommeren 2007.