43/79 utgått fra staten 43/1. Inger/Ole Nilsen. Det er registrert bureising fra 8.5.1935. Det var 15 dekar jord på bruket ved oppstart og økte til 56 dekar. Bolighuset ble bygd i 1930 og fjøset i 1946. Ole drev med bygningsarbeider og delte båt med en bror. Det var et lite reisverkshus og en liten fjøs fra 1915 som familien nyttet til de permanente husene sto ferdig. Ole sagde tømmer til fjøset selv. Buskapen økte fra 2-3 kyr, geiter og sauer til 10-12 kyr + sauer og geiter frem til 1963. Det var hest på bruket fra 1925, mens den første traktoren kom i 1947. Jorden er idag bortleid til nabobruk.

fra Bureising i Balsfjord og Malangen