43/173 Utgått fra Staten 43/1. Irene/Henry Hansen. Søknad om bureisning godkjent 21.3.1942. Fjøset ble bygget først i 1948 og bolighuset i 1952. Innmarksarealet ble 28 dekar. Henry jobbet som skomaker i Forsvaret, drev med snekkerarbeid og jobbet på sagbruk. Familien bodde i et lite hus på bruket og hadde litt buskap i en fjøsgamme + høyhus. Buskapen var på det meste 4-5 kyr og noen sauer. Bruket hadde hest og traktor felles med nabo. Jorda er nå bortleid til nabobruk.

fra boken Bureisning i Balsfjord og Malangen