43/169 Utgått fra Staten 43/1. Milly/Andreas Henriksen. Bureisning ble godkjent 2.5.1934. Bolighuset var oppført i 1930 og fjøset i 1935. Det ble nydyrket ca 50 dekar jord. Andreas drev alsidig bruk av skog og utmark. Familien bodde i en gamme, og de hadde også gamme til 2 kyr, hest og geit. På det meste var besetningen på 10 kyr, ungdyr, hest og noen sauer. Det ble slutt med geiter på 40-tallet. Traktoren (gråtass) kom i 1958. Det er drift av eiendommen som eget bruk.

fra Bureisning i Balsfjord og Malangen