-Medlemskapet koster kr 100,- pr år, eller kr 200,- for tre år.
Støttemedlemmer kan møte på års- og medlemsmøter, og har uttalelsesrett men ikke stemmerett. Støttemedlemmer kan velges inn i arbeidsutvalg.

-De som ønsker å være støttemedlem kan betale kontigent inn til Bankkontornr 47152704980.