Til venstre er historiene om de forskjellige gårder/familier:

I tillegg til disse gårdene har det også vært en del annen aktivitet rundt Fjellfroskvatnet i tidligere tider. Dette gjelder blant annet rester etter gamle tjærebruk og gammer i tilknytning til disse. Det har også vært en del seterdrift i området. En av boplassene som det ikke er rester etter i dag er Sverreplassen.

Både skolen og ungdomshuset lå ved Rundvatnet på Langvassli eiendommen. De tilhørte Takvatnet skolekrets.