Det er i dag mange hytter rundt vannet. Noen er på Statsgrunn, men de fleste er utgått fra gårdene rundt vannet. Området på øst  og delvis sørsiden av vatnet er ikke bebygget og er et yndet turområde. På sørsiden begynner det med Lundseteren som eies av familiene Lund og Berglund. Videre er det Jakobsenhytta på Brennerodden. Så Willumshytta (som er fra 1926 og like gammel som bruket Fagerli). Disse to hyttene er på Statsgrunn. Fra Fagerli er hyttene til Guttorm, Dagny, Leif, Sigurd og Randi utgått. Fra Myrseth kommer hytten til Gunvor. Fra Åsmo hyttene til Bockelie, Ingrid, Gunn-Turid og Asle. På Myrvang er hyttene … utgått.