å Reingjerdslia har vi bygd opp en ny varde som vi har kalt for Likjevarden. Den ligger på den laveste toppen mot Skaret og Tamokdalen. Det er en  fin trimløype for de som ikke ønsker å gå helt til storvarden på høyeste punkt.
Det er en merket løype fra Gapahuken og turen opp tar ca 1 time i rolig gange.
Vi håper turmålet vil bli flittig brukt. Hans-Erik har laget postkasse til trimboka, båret opp sittebenk og vi har laget bord og holder på å bygge levegg.