Lyngmo (Elleseusplassen) ca 1930 – 1950 åra. I ca 1930 kom en kar som het Elleseus, født i 1910, vandrende fra Strupen, på utkikk etter en boplass. Han så seg ut en plass bortenfor Lundsetra og plassen fikk navnet Lyngmo.

Etter det kom hans far som også het Elleseus, hans mor Eln og hans yngre søster Larina som fødte datteren Marie der. Larina døde på Lyngmo, trolig av lungebetennelse. Hun ble gravlagt på Vassmo kirkegård, der Elleseus og Eln ligger.
Det ble satt opp hus på Lyngmo. Slik som det var vanelig før var dette et hus som var blitt flyttet på. Det kom fra Ane-setra (Åssetra) ovenfor Ryeng. Huset var et reisverkshus med papptak, som besto av gang, kjøkken/stue, spiskammer og et soverom.
De bygde også en fjøsgamme der de hadde en ku. På slutten av  1940-åra ble det brann i gammen, så både den og kua brant opp.
De hadde også båt på Lyngmo.
I 1949 døde gamle Elleseus, og etter dette var vel denne boplassen litt avsides og tungvindt. Unge Elleseus var igjen på utkikk etter et nytt sted og fant stedet Elvebakke ved Takelva. Han fikk flyttet huset til Elvebakken, der han, Eln og Marie flyttet inn ca 1950. Elleseus hadde brevvekslet med en dame fra Sotra og flyttet dit. Men før han dro fikk han søster sin og mannen, Mary og Åge, til å flytte inn i huset sammen med moren.  I sluttet av 1960-åra ble det satt opp nytt hus på Elvebakken. Det gamle huset ble stående noen år før det ble revet og brendt opp ca midt i 1970-årene.
Stedet Lyngmo er ikke helt glemt. En kan ennå finne tuftene etter huset og fjøsgammen. Utenfor stedet er det en grunne i vatnet, og denne har fått navnet Lyngmogrunnen. Her er det også et godt fiskested som stort sett alle rundt vannet kjenner til.

Historien er samlet og skrevet av Kjellaug i medlemsskriv for Fjellfroskvatn Fiske  og utmarkslag i 1999.