Myrseth 43/166, utgått fra Staten 43/1. Emma/Harald Hansen. Registrert bureisning fra11.6.1931. Det var 4 dekar jord ved oppstart men siden er det dyrket opp 87 dekar. Bygningene ble oppført i perioden 1931-32. Harald var på lofotfiske og mye i skogen. Emma hadde skredderarbeid. Familien bodde i en gamme på bruket i starten. Den første besetningen hadde også en gamme. Buskapen var på det meste 3 kyr, ungdyr, 2-3 giter og litt høns. Egen hest hadde de fra 1940 og traktor fra 1960. Da Emma og Harald kom til bruket hadde de med seg 1 ku og 1 geit på Hurtigruta fra Helgeland. De leide «buskapen» fra kaia til bruket. Eiendommen drives innen familien som eget bruk.

fra Bureisning i Balsfjord og Malangen