Myrvang. En mann fra Voss, Ole Iversen, ryddet og bygde en plass som kalles Myrvang, men mest brukt ”Vosserummet” fordi rydningsmannen var Vossing. Han kom antakelig omkring 1835 og er oppført som bruker fra 1840. Ole Iversen brukte å opptre som lægpredikant og holdt mange lange taler, mens hans moralske liv i hjemmet ikke roses. Han flyttet fra stedet i 1849 og bosatte seg i Tromsø. Plassen lå deretter øde uten beboere.

fra Balsfjord bygdebok

I 1939 var det tre genrasjoner på Myrvang. Ane Henriksdatter f. 1864 er mor til Johan f.1890, Ellen f. 1894  Johans kone og barna. År 1900 bodde Ane og Johan på Langvassli som samisk fastboenede med samisk som daglig talespråk.

fra Baldsfjorden og Malangens historie 1830-1920.