Nesset 43/48, utgått fra Svendborg 43/4. Bureisning registrert 12.2.1926. Alma/Gunnar Johnsen.
Familen bodde i en bu fra 1921-22 og hadde både ku, sau, geit og hest i en liten enkel fjøs. Bolighus ble bygget i 1924-25 og fjøs i 1929. Det ble dyrket opp ca 25 dekar jord. På det meste var buskapen 4 kyr, kalver, 5-6 geiter, 3-4 sauer + hest. Gunnar hadde sagbruk med «Trygg 1922» motor. Han har hatt bil og førerkort fra 1927 og lastebil (Takvassjekta) fra 1930. Husene er delvis intakt og eiendommen er innen familien. Familien bor i dag ved Langvatnet.

Bureisning i Balsfjord og Malangen, 2005