Siden ble opprettet i 2008 av Randi Myrseth. Målet var å samle og bevare historier og informasjon om området, samt og være et møtepunkt for de som bor i området, har bodd der, har vært på besøk eller på andre måter er knyttet til Fjellfroskvatnet. Fjellfrosken fiske- og utmarkslag har etter hvert blitt tilknyttet siden og bruker den til å nå ut med informasjon til de som ferdet på og rundt vatnet.

Dersom du har spørsmål, ønsker å være med å redigere, eller har stoff til siden så ta kontakt med:
Randi Myrseth
E-post: randi@fjellfrosken.no
Telefon: 90893634