Østerli er ryddet ca 1845 av Torger Olsen gift med Berthe Sevaldsdtr. Han kom fra Alakmoen i Målselv og skal da han kom derfra vært en velstående mann. Han brukte også Myrvang etter at Vossingen Ole Iversen var flyttet derfra, men utarmedes og dro til Amerika. Deretter ble plassen liggende øde.

fra Balsfjord bygdebok

1865
Østerlid fortsatte å være en rydningsplass i lang tid fordi kampen om ressursene og jorda gjorde det nødvendig å holde på det man hadde, inntil man fant noe bedre. Eldste sønn fra Svendborg, Hans, sitter nå som husmann med jord på Østerlid. Han har vært i Målselv og fått seg kone. De to elste barna er født der.
Når Hans som er eldst av de to brødrene sitter som husmann skyldes det at Østerlid enda ikke er blitt opparbeidet som «leilendingsgård». Det sitter nemlig nok en husmann på gården; «Svenske Johannes Johannessen» som betegnes som kvæn, men har vært 32 år i Norge. Han har nok brødre ved Sagelvvatnet. Hans kone Brit K Olsdatter var balsfjordjente.

fra Baldsfjorden og Malangens historie 1830-1920.

Østerli 43/55 utgått fra Staten 43/1. Andrine/Nils Olai Henriksen. Bureisning registrert 4.12.1934. Bolighus oppført 1939 og fjøs 1936. Begge husene er nå borte. Oppdyrket mark – 18 dekar – er ute av drift i dag. Siden bruket  ligger avsides på østsiden av vatnet var skog, utmark og naturhushodning særlig viktig. Familien bodde i et lite hus på gården før innflytting i nytt. Besetningen var på 3 kyr, sauer, geiter og hest. (fra ca 1935). Adkomst til bruket gikk med båt om sommeren og over isen på vinteren. Det var ikke innlagt elektrisk strøm på gården, der det var en gammel boplass (rester etter fjøsgamme) der folk og dyr bodde i lag. Gården ble fraflyttet ca 1962 og det ble bygd nytt hus ved hovedveien til Fjellfroskvatnet.

Tillegg: Tidligere eier Nils A. Henriksen, som ikke var i slekt med Nils O. Henriksen gikk i 1930 gjennom isen på vatnet og druknet. Da overtok handelsmann Alfred Hansen, Storsteinnes eiendommen og solgte den videre ved auksjonsskjøte til Nils Olai Henriksen.  (Kilde Statsarkivet).

fra Bureisning i Balsfjord og Malangen

Det er i dag fritidsbolig på eiendommen.