Rotli er ryddet av Haldor Olsen som var gift med datter av Ole Iversen Vossing (fra Myrvang).
Han er oppført som bruker på Rotli fra 1853. Han forlot stedet og dro til «Tamokka». Etter han kom Knud Andersen til Rotli. Han sto seg godt i begynnelsen men utarmedes og drog til Amerika. Plassen lå derette øde uten beboere.

fra Balsfjord bygdebok

1865
Knut Andersen fra Ringebu og kona Olianna Sivartsdatter fra Lesja bor på Rotlid.

fra Baldsfjorden og Malangens historie 1830-1920.