Rydningen, 43/180, er utgått fra Staten 43/1. Teodora/Teodor Nilsen. Bureisning registrert 13.7.1926. Det ble oppdyrket 38 dekar jord. Det er uklart når bygningene ble oppført, men familien bodde i hvertfall i gamme den første tiden. Teodor arbeidet på Svalbard og drev ishavsfangst. Buskapen var 5 kyr, sauer ig gris. Det var ikke hest på bruket før krigen. Det mangler opplysninger om annen trekkraft. Jorda er i dag borleid til nabobruk.

fra Bureisning i Balsfjord og Malangen