Ryeng,43/174 Utgått fra Staten 43/1. Torly/Odin Ryeng. Det ble oppdyrket 49 dekar. Bolighuset var oppført i 1943 og fjøset så seint som i 1957. Det ble drevet allsidig i skogen og fiske i vatnet. Familien bodde hos nabo før innflytting. Full besetning var 5-6 kyr og sauer. Det ble lånt hest inntil traktor kom i 1954-55 (Allgaier). Før krigen hadde Odin sagbruk ved Langvatnet. Jorda er i dag bortleid til nabobruk.

fra Bureisning i Balsfjord og Malangen.