Sverreplassen. Mellom Myrvang og Åsmo ligger en parsell som eies av Statskog. Denne parsellen ønsket Sverre Hanssen en gang å kjøpe for å begynne med bureisningsbruk. I 1948 bygde han seg hus som han flyttet inn i på senhøsten. Hadde huset stått der i dag ville vi sett det lå ca 20-25 meter fra veien til Myrvang, på en haug ned mot vatnet.

Huset var primitivt. Det var 3,5 x 5 meter og bygd av 20 mm porøse plater med 3″ lufterom. Utvendig var det stående bjørkekledning med over og underliggere. På taket var det papp spikret fast med møbelstift.
Tømmeret som ble brukt, var hentet lokalt. Tørrfuru i området ble til åser m.m. Bjørk ble hentet fra Reingjerdslia og ble til utvendig kledning. Gulvbord ble handhøvlet og handpløyd, og verktøy til dette ble lånt på Åsheim. Spiker var det ikke å få kjøpt, men det var mange tyskerbrakker som var revet og materialene lå der med spiker i. Sverre trekte og benket flere kilo spiker, og slik hadde han nok til hele huset.
Huset besto av kjøkken, spiskammers og soverom. Innvendig var det malt i beige, bortsett fra soverommet som vistnok var i en grønnfarge. Takene var hvitmalte. I kjøkkenet hadde han en komfyr som også ble brukt til å lage mat både på og i. Sverre jobbet i denne tiden nede i Øverbygd på snekkerverkstedet til Bjarne Lund. Der lagde han selv en del av møblene sine, slik som kjøkkenbord og stoler. To lenestoler kjøpte han.
Sverre søkte Statskog om å få kjøpe parsellen, men fikk avslag.

Om sommeren ca 1955 bodde Marit Bockelie i huset. Året 1955-1956 leide Erling Åsheim her. I 1956 kjøpte Erling huset og fikk det flyttet til Øverbygd. Ved hjelp av bl.a. Magnar Åsheim og MF-traktoren som de hadde satt belter på, fikk de fraktet det etter myrene, over elva og bort til veien. Han fikk satt huset på Nordli-eiendommen hos Kristian Haug, inntil gjerdet til Maukstadmoen leir. Der hadde han ordnet mur og fikk kjeller under huset.  Etter dette kjøpte Kristian Haug det. Det er mulig at huset fremdeles står der i dag.
I 8 år sto huset på Sverreplassen.
Da Sverre hadde bygd nytt hus nede ved hovedveien, ba landbrukskontoret han om å søke på nytt om å få kjøpe parsellen mellom Åsmo og Myrvang, men da var det for seint. Sverre hadde andre planer.
Det som ellers er igjen fra huset er kjøkkenbordet. Det er enda i bruk på kjøkkenet hos Sverre. De to lenestolene som han kjøpte, har han trekt opp og de er også enda i bruk.

Historien er første utgitt i infohefte til Fjellfroskvatnet Fiske- og Utmarkslag i 1999. Skrevet av Kjellaug etter fortelling av Sverre.