Tverrelvnes 43/96 utgått fra Rotli 43/19. Signe/Halftan Jensen.

Bureisning registrert 28.6.1928. Husene ble oppført i perioden 1930-32. Tverrelvnes var en gammel seterpplass til Rotli. De hadde litt buskap på Rotli i starten. Buskapen vokste til 5-6 kyr, 7-8 geiter og sauer. Egen hest fra 1930, traktor fra 1960. Halftan var grenselos fra 1941 til 1944. Gården er nå helt ute av drift.

Bureisning i Balsfjord og Malangen.